SINT-REMIGIUS

Op deze pagina kan u meer informatie over de patroonheilige van de parochie "Sint-Remigius" in Wambeek (gemeente Ternat) raadplegen. Deze parochie en haar kerk maken deel uit van de pastorale zone "De Kruik".
VERDERE PAGINAS

Patroonheilige: Sint-Remigius

De patroonheilige van Wambeek is Sint-Remigius; zijn naamfeest wordt op 1 oktober gevierd. Attributen voor deze bisschop-missionaris zijn: bisschopsgewaden, mijter, staf of missiekruis en aan zijn voeten de duif met de ampule.
H. Remigius is de beschermheilige tegen hoofdpijn en andere kwalen.
Remigius, geboren in 435, afstammend van een nobele familie uit het land van Laon (Frankrijk), werd door zijn moeder Cilinia in “de vreeze Gods” opgevoed; na zijn studiën wenste hij “in de eenzaemheyd voor God alleen te leven”. Na de dood van Bennadius, aartsbisschop van Reims, werd Remigius in het jaar 457 met alle stemmen verkozen om de openstaande stoel van bisschop van Reims te bekleden.
“Den jongen bisschop bediende zyn ambt volkomenlyck; hy was zeer ieverig in het gebed, kloekmoedig in het waken, mild in almoezen uyt te deelen …”. Er werd geschreven dat bisschop Remigius het vuur van een grote brand die een derde van Reims in de vlammen zette, tegemoet ging en het door zijn gebed van de stad verdreef. H. Remigius was ook een groot prediker; zowel zijn welsprekendheid als zijn geleerdheid werd geprezen. Hij is een van de grondleggers van het christendom in Gallië.
Op kerstdag 499 doopte hij te Reims koning Clovis, na diens overwinning op de Alamannen te Keulen; Clovis was er de nederlaag nabij, voelde zich door zijn goden verlaten en in wanhoop richtte hij zich tot de God van Clothilde, zijn vrouw, met de bede : “tot U wil ik mij bekeren als ik in deze uitzichtloze strijd mag zegevieren”. Clovis won en hield zijn belofte gestand. Het doopsel van Clovis heeft een grote volksbekering bij de Franken tot stand gebracht.
H. Remigius stierf in 532 en omtrent het jaar 584 is “het heylig lichaem van Remigius gevonden geheel en ongehinderd alhoewel uytgedroogd”. De legende vertelt dat bisschop Remigius het H. Oliesel om te dopen niet bij zich had. Het is de H. Geest, in de gedaante van een witte duif, die hem de ampule met het H. Oliesel aanbracht.
Meerdere elementen in de kerk herinneren aan Sint-Remigius:
  • het Sint-Remigiusaltaar (rechterzijbeuk)
  • schilderij Het doopsel van Clovis
  • beelden van H. Remigius aan het Remigiusaltaar;
  • medaillon boven de preekstoel
  • ovalen medaillon in de lambrizering van de rechterzijbeuk
  • relikwie van H. Remigius
  • Sint-Remigiusklok (1978)
  • afbeeldingen van de H. Remigius op de achtlobbige ciborie, kandelaren en schaal
  • bidprentjes (1950, 1993) en bedevaartsvaantje (1992)
  • parochiezegel