SINT-JOZEF

Op deze pagina vindt u een overzicht van de kapelletjes die terug
te vinden zijn op het grondgebied van de Sint-Jozef-parochie in de
gemeente Ternat.
VERDERE PAGINAS

Kapel aan de Muilemstraat
(en Bosstraat)

Ligging: In de St-Jozefsparochie staat de enige kapel die deze parochie rijk is op de hoek van de Muilemlaan en de Bosstraat. We specifiëren omdat op de Muilemlaan nog een kapel en een kruis staan maar dan op grondgebied van de Catharinaparochie. De kapel is in driehoekvorm gebouwd met een nis erin.
Ontstaan: De kapel werd in 1960 - '61 gebouwd op de hoek van het familiegoed van De Neef door Albert Van Mulders (van Wanne Van Kuyper). Albert was gehuwd met Jeanne De Neef en zij hadden 3 meisjes: Chris, Roos en Mieke, waarvan 2 in het toenmalige Congo werden geboren. 

Albert Van Mulders werkte er als landbouwkundige. Toen hij na een terugkeer ernstig ziek werd, liet hij de kapel optrekken als hoop op hulp of genezing. Helaas, Gods wegen zijn niet te doorgronden: in '62 overleed Albert Van Mulders. De aanpalende boerderij werd tot in 1993 bewoond door Albert De Neef, zijn schoonbroer en nadien door Maria De Neef, zijn schoonzuster. Het is overigens hun ouders huis. Albert De Neef maakte tot zijn overlijden deel uit van de Kerkfabriek. Bijzonderheden: In die hoedanigheid onderhield hij goede contacten met de pastoor. Het was pastoor Achiel Andries zaliger (+'86) die het laatste Onzelievevrouwbeeldje aankocht. Maria De Neef vertelt dat het telkens 'miraculeuze beeldjes' waren. De Mariabeeldjes en het glas waarachter ze staat, werden echter tot driemaal toe vernield door vandalen.

  • Eenmaal per jaar in mei wordt er de Rozenkrans gebeden.
  • Waarom keren mensen zich tot moeder Maria? Wellicht om 2 redenen: 1. Omdat zij van kribbe tot kruis heel dicht bij en met haar zoon Jezus leefde, is zij de ideale voorspreekster. Als mensen iets willen vragen aan Jezus, wenden ze zich iets makkelijker tot de 'moeder'. Zij beveelt de beden aan bij Hem. 2. Zij is lotgenote van vele noodlijdenden, omdat Maria ook veel geleden heeft. Eerst niet terecht kunnen in een normaal huis (nu een kliniek) om te bevallen, maar in een stal. Dan moest ze op de vlucht om haar zoon te beschermen. Als hij groot wordt, ontgoochelt zelfs Jezus zijn moeder. Onder zijn kruis moet zij haar zoon ook nog zien sterven. Zonder opstandig te worden, zonder intifada, zonder wrok tegenover de daders. Nee, "zij bewaarde al die geheimen in haar hart". Maria als deelgenote dus van en met de noodlijdenden.