WELKOM

Welkom op de website van de federatie Ternat. De federatie is een samenwerkingsverband van de 4 parochies die op het grondgebied van de gemeente Ternat liggen:
  • Sint-Gertrudis - Ternat
  • Sint-Catharina - Sint-Katherina-Lombeek
  • Sint-Jozef - St-Katherina-Lombeek
  • Sint-Remigius - Wambeek
Vrijwilligers zorgen voor een levende parochie

SAMEN STERKER

In elk van onze vier parochies is er een kerkfabriek. Deze openbare instellingen beheren de materiële middelen die nodig zijn voor de uitoefening van de erediensten. Zij staan in voor het beheer van de kerkgebouwen.
In elke parochie zijn er ook een heel aantal vrijwilligers die in uiteenlopende domeinen van de pastoraal (o.a. liturgie en catechese) actief zijn en zo samen zorgen voor een levende parochie.
Om een goede verstandhouding tussen de parochies te garanderen is een federatieploeg opgericht. 

EEN ZONE, EEN LOGO

Om de samenwerking tussen de parochies nog te verbeteren wordt gestreefd naar het oprichten van een pastorale zone. Deze zal de naam dragen : zone De Kruik.  Hierbij vindt u ook het bijhorend logo.

Een beetje uitleg bij het logo:
  • De kruik verwijst naar 'Kruikenburg', het welgekende kasteel in Ternat. De kruikvorm is ook terug te vinden in de toren van de kerk van Ternat
  • De duif met ampul staat symbool voor de Sint-Remigiuskerk in Wambeek. Sint Remigius wordt vaak afgebeeld met een duif en een kleine olie-ampul.
  • De muis vindt men vaak terug op beelden van de heilige Gertrudis, patrones van Ternat.
  • Het stuk hout en het houtbewerkingsmateriaal verwijzen naar Sint-Jozef.
  • Het wiel tenslotte is het attribuut van de heilige Catharina, patrones van Sint-Katherina-Lombeek.