Katarinakring

Katarinakring vzw
Rodestraat 28
1742 Ternat

Gedurende het zomerverlof is er in de Katarinakring geen permanentie.
Voor info en of problemen: 02/582.07.87

De permanentie in de Katarinakring elke donderdag van 18.30u. tot 20u. Het afsluiten van een huurovereenkomst kan enkel via het ondertekenen van een huurcontract en contante betaling van de overeenkomstige voorafbetaling tijdens de permanentie in de Katarinakring.

TARIEVEN VOOR PRIVEVERHUUR
A. Vergaderlokalen 1 en 2 (speellokaal en bureeltje)

Verhuring van de vergaderlokalen nummers 1 en 2 (zonder keukengerief): € 12 per dag 
Korting van 50 % mogelijk voor een reeks verhuringen (termijnovereenkomst op te maken voor minimum 4 verhuringen op jaarbasis) na opgave van gewenste data en reservering in de agenda tijdens de permanenties. 
Opkuis wordt enkel aangerekend indien dit na het gebruik van het lokaal nodig blijkt te zijn.

B. Lokalen met keuken nummers 3 (25 personen), 5/7 (40 personen) en Taverne (50 personen) - Koffietafel steeds € 175 forfait !

Elektriciteit en gas worden aangerekend volgens verbruik: elektriciteit: 0,80 € / KwH, aardgas taverne 2,30 € / m³
Eén huisvuilzak “Ternat” inbegrepen
Bijkomend huisvuil en glasafval dienen door de huurder meegenomen te worden.
Schade dient steeds vergoed te worden volgens inventaris opgemaakt door Katarinakring

C. Zaal en keuken (tot 180 personen)

Elektriciteit en aardgas worden aangerekend volgens verbruik: elektriciteit: 0,80 € / KwH;aardgas: 2,30 € / m³
Twee huisvuilzakken “Ternat” inbegrepen.
Bijkomend huisvuil en glasafval dienen door de huurder meegenomen te worden.
Schade dient steeds vergoed te worden volgens inventaris opgemaakt door Katarinakring

Fotos lokaal "Café"

Fotos lokaal 3

Fotos lokaal 5/7

Fotos grote zaal

Download ons reglement & tarieflijst

Reglement Katarinakring 01052022.pdf
Verhuringen Privé 01012022.pdf