SINT-CATHARINA

Op deze pagina kan u meer informatie over de patroonheilige van de parochie "Sint-Catharina" in Sint-Katherina-Lombeek (gemeente Ternat) raadplegen. Deze parochie en haar kerk maken deel uit van de pastorale zone "De Kruik".
VERDERE PAGINAS

Patroonheilige: H. Catharina van Alexandrië

Zij was een adellijk meisje uit Alexandrië in Egypte (tweede helft van de derde eeuw). Ze was verstandig en welbespraakt. Zij verweet de Romeinse keizer Maximilianus zijn verschrikkelijke vervolgingen. Hij liet haar daarom onthoofden (omstreeks 305). Volgens de legende werd zij voor haar onthoofding vastgemaakt op een rad met ijzeren punten dat op een wonderbare wijze in stukken brak. Nadien werd ze gegeseld en gefolterd en tenslotte stierf ze de marteldood door onthoofding.

Ze wordt voorgesteld als koningsdocht er met prachtige gewaden en een kroon op het hoofd. Aan haar voeten staat een rad of een wiel met scherpe punten of een gebroken rad (soms in haar hand). Andere attributen zijn een martelaarspalm, het zwaard waarmee ze werd onthoofd, een witte lelie als teken van maagdelijkheid, een lam (mystiek huwelijk), een open boek als teken van haar geleerdheid (als vijftienjarige zou ze alle werken van Plato gekend hebben) of engelen die haar naar haar graf dragen. Ze is de patrones van scholieren, leraars, filosofen, theologen, advocaten, boekdrukkers, wagenmakers, pottenbakkers en molenaars. Ze wordt aanroepen voor huidziekten waaronder het katharinawiel (kringvormige huidziekte). Haar feestdag is 25 november. Het is een merkeldag: omdat zij bijzonder standvastig was in haar geloof, geeft men het weer op die dag dezelfde eigenschap: ‘Doet Sint-Catharina haar witte mantel aan, ze blijft er zeven weken rond mee gaan.’