Ziekenzalving

In ons leven worden we vroeg of laat geconfronteerd met ziekte. Vaak gaat het om onschuldige aandoeningen, maar soms wordt ons lichaam erg op de proef gesteld. Als een ziekte heel ernstig is, of voor een zeer zware operatie, is het nuttig en aangewezen om Gods genade en bescherming af te smeken. Dit kan gebeuren door het ontvangen van de ziekenzalving.

De ziekenzalving wordt nog vaak beschouwd als het sacrament van de stervende. Ten onrechte! Het doel van het sacrament is om de zieke of verzwakte mens nieuwe levenskracht te geven.

De ziekenzalving geschiedt door het zalven van het voorhoofd en de handen van de zieke of oudere mens met gewijde olie. Daarbij zegt de priester:

Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving
en door zijn liefdevolle barmhartigheid
u bijstaan met de genade van zijn Heilige Geest.
Moge Hij u van zonden bevrijden,
u heil brengen en verlichting geven.

Indien iemand de ziekenzalving wenst te ontvangen, kan contact opgenomen worden met de federatiepastoor.

De ziekenzalving wordt ook toegediend aan verschillende mensen tegelijk tijdens een zondagsviering:

  • in de St-Catharinakerk in de maand september
  • in de St-Gertrudiskerk in de maand oktober