Heilig Vormsel

Het Vormsel maakt samen met het doopsel en de Eucharistie (eerste communie) deel uit van de initiatiesacramenten, de sacramenten die ons inwijden in het geloof en ons helpen om goede en verantwoordelijke christenen te worden.

Bij het Heilig Vormsel ontvangt de vormeling de Heilige Geest. De Heilige Geest is de derde persoon (naast de Vader en de Zoon) van de Goddelijke Drie-eenheid. Het is God die in ons komt wonen, die ons levenskracht geeft en de nodige wijsheid en onderscheiding om sterk te staan in het (geestelijk) leven, trouw te blijven in het geloof en de juiste beslissingen te nemen.

Het Heilig Vormsel wordt toegediend door de bisschop (of iemand die door hem gedelegeerd is) en geschiedt door zalving op het voorhoofd met chrismaolie, waarbij gezegd wordt: “N., ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods.”

Om het Heilig Vormsel (soms ook nog ‘plechtige communie’ genoemd) te ontvangen, is een voorbereiding nodig. In verschillende catechesemomenten leren de kinderen Jezus kennen, en ook de Heilige Geest. De inschrijving voor de plechtige communie of Vormsel gebeurt in de federatie Ternat in de maand september.