Huwelijk

Wat is er mooier in het leven dan de liefde? God zelf is liefde, en heeft ons geschapen om te beminnen. Alle geboden kunnen samengevat worden in dit ene gebod: God beminnen en ook de naaste beminnen als onszelf.
Maar daarnaast, of beter daarboven, bestaat ook de exclusieve liefde: door verliefdheid aangestoken zo’n genegenheid krijgen voor iemand dat men zijn hele leven met die persoon wil delen; dat men echt één wil worden met die andere persoon; dat men die liefdesrelatie ook vruchten wil doen dragen, ook door het openstaan voor kinderen. Die liefdesrelatie waarbij man en vrouw zich volledig en voor altijd aan elkaar willen geven, wil de Kerk zegenen met Gods genade in het sacrament van het huwelijk.

In het sacrament van het huwelijk beloven man en vrouw elkaar trouw te blijven heel hun leven lang. Ze spreken hierbij volgende trouwbelofte uit:

(Naam),
ik wil uw man/vrouw zijn
en ik beloof u trouw te blijven
in goede en kwade dagen,
in armoede en rijkdom,
in ziekte en gezondheid.
Ik wil u liefhebben en waarderen
al de dagen van mijn leven.

Dit engagement is veeleisend en helemaal niet vanzelfsprekend in onze samenleving van vandaag. Maar God kan echt helpen om dit huwelijkssacrament blijvend vruchtbaar te maken.

Het sacrament van het huwelijk is een sacrament voor het leven. Dat vraagt een gedegen voorbereiding. Aan koppels die wensen kerkelijk te huwen wordt daarom gevraagd om minimum zes maanden voor het huwelijk contact op te nemen met de federatiepastoor.