Eerste Communie

Rond de leeftijd van 7 jaar, bij ons vaak als het kind in het tweede leerjaar zit, kan dit kind zijn ‘eerste communie’ doen, dit wil zeggen voor de eerste maal Jezus Christus ontvangen in de heilige Communie.
De heilige Communie ontvangt men gewoonlijk op het einde van de Eucharistieviering. De Eucharistieviering, die ook vaak de (heilige) Mis genoemd wordt, is een groot wonder, het grootste wonder in het katholieke geloof. We geloven dat Jezus in de Mis werkelijk tegenwoordig komt in de geconsacreerde hostie en wijn. 

Deze worden dan werkelijk het Lichaam en Bloed van Christus, zelfs al zie je dat niet met je ogen. Elke zondag wordt elke gedoopte uitgenodigd om deel te nemen aan de Eucharistieviering. De Eucharistie is een sacrament dat men heel vaak kan ontvangen, en het belangrijkste en meest waardevolle sacrament, want in de Eucharistie geeft Jezus zichzelf aan ons.

Een kind dat zijn ‘eerste communie’ wil doen, dient ingeleid te worden in dit grote mysterie dat zelfs voor volwassen mensen nooit helemaal te doorgronden is. Elk jaar worden de kinderen voorbereid op hun eerste communie door verschillende catechesemomenten. De inschrijving hiervoor gebeurt gewoonlijk in de maand januari.