Doopsel

Het doopsel is het eerste sacrament. Door het doopsel wordt iemand christen, volgeling van Christus. De dopeling wordt ‘herboren’, en verrijst met Christus. Door het doopsel in de Katholieke Kerk gaat men deel uitmaken van de grote geloofsgemeenschap van gedoopten. Alle gedoopten zijn broeders en zusters in Christus.
Het doopsel wordt toegediend door het overgieten met water van het hoofd van de dopeling, waarbij door de doopheer gezegd wordt: “N., ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.”

In de federatie Ternat wordt het doopsel toegediend tijdens (gemeenschappelijke) doopvieringen. Een kalender met de data en de plaatsen van de doopvieringen voor het huidige jaar vind je hier.

Indien je je kind wenst te laten dopen, kan je contact opnemen met de federatiepastoor. Gelieve dit te doen ten laatste twee maanden voor de doopdatum.

De lijst met doopvieringen vind je HIER.