Parochiecentrum St-Jozef

Contact : parochiecentrumSJ@telenet.beEnkele belangrijke wijzigingen

Huishoudelijk reglement Tips & aanwijzingen Gebruiksovereenkomst & tarieven Kalender/Bezetting Foto's Contact

Het (wekelijks) secretariaat is gesloten tijdens de verlofperiode van 1 juli tot 15 augustus.
Voor inlichtingen: bel Charlie Eylenbosch 0488 985940  AFSLUITEN CONTRACT (= GEBRUIKSOVEREENKOMST)

  Er wordt geen contract meer opgemaakt voor een fuif en andere activiteiten die aanleiding kunnen/zullen geven tot geluids-en burenlast én andere ongeoorloofde praktijken zoals afval achterlaten, beschadigingen, e.d..


 1. Elke gebruiksovereenkomst wordt afgesloten schriftelijk in principe op het parochiesecretariaat (uiterst linkse lokaal van de ingang van het parochiecentrum door lokaal 1), Dahlialaan 1/a te 1742 Ternat, tijdens de openingsuren elke DINSDAGAVOND van 18u30 tot 19u30 (behalve tijdens de jaarlijkse verlofperiode vanaf 1 juli t.e.m. 15 augustus). Mogelijkheid om het parochiecentrum eerst te verkennen, indien nieuwe gebruiker. Afsluiten kan op twee manieren:
  1. De gebruiksovereenkomst + engagementsverklaring wordt ter plaatse ingevuld en ondertekend.
  2. De gebruiker haalt de gebruiksovereenkomst + engagementsverklaring af van de website, vult deze in, scant ze in en mailt ze ons door op de 2 adressen (zie ‘Contact’).
 2. Bij ondertekening van de gebruiksovereenkomst, opgemaakt in 3-voud:
  1. De gebruiker verbindt zich tot het naleven van dit huishoudelijk reglement, inbegrepen de engagementsverklaring.  De gebruiker mag niet optreden voor derden of onderverhuren.
  2. De gebruiker betaalt de vaste kosten plus een waarborg van 100 € voor (plaatselijke) verenigingen en inwoners van Groot-Ternat of 500 € voor anderen. Deze som wordt in mindering gebracht bij de afrekening. De betaling gebeurt bij voorkeur door storting of overschrijving op rekening BELFIUS (IBAN) BE15 7995 0042 5830 (BIC) GKCCBEBB van V.Z.W. VPW- Gewest Asse, Afdeling Sint-Jozef, Dahlialaan 1/a - 1742 Ternat, na ONTVANGST van de factuur met vermelding van de gestructureerde mededeling.
  3. Er is een (papieren) exemplaar voor de boekhouder, het secretariaat en de gebruiker.

  AFHALEN EN TERUGBEZORGEN SLEUTEL(S)

 3. Een set sleutels van het parochiecentrum wordt aan de gebruiker ter beschikking gesteld (in principe op de dinsdag voor de activiteit en af te halen tijdens de wekelijkse zitdag op dinsdagavond). Bij de aanvaarding hiervan neemt de gebruiker de verplichting op zich, om na het doven van alle lichten, het uitschakelen van de verwarming, keuken- en/of andere apparaten, controle op eventueel smeulende en/of brandende kaarsen, enz… het parochiecentrum af te sluiten. Na de activiteit worden de sleutels de volgende dinsdagavond terugbezorgd op het secretariaat of in de daartoe bestemde brievenbus (VZW => aan de straat links van de inrit -> aan het staketsel) gedeponeerd liefst in enveloppe met vermelding van naam gebruiker.
 4. Het uit en in gaande verkeer van sleutels wordt bijgehouden in een register. In principe heeft de gebruiker alleen de sleutel nodig van de hoofdingang (voordeur). Voor levering van drank voor eetfestijnen of grote voorraden wordt bijkomend de sleutel van de (bruine) zijdeur rechts buiten afgeleverd (stockageruimte en frigoruimte naast bar. Indien twee gebruikers op zelfde dag huren, kunnen sleutels van binnendeuren gegeven worden.

  VERPLICHTINGEN

 5. De gebruiker beschikt over de lokalen en inboedel zoals overeengekomen en schikt alles naar eigen voorkeur. Voor alle voorafgaandelijke leveringen spreekt de gebruiker zelf af met de verantwoordelijke van de VZW op het secretariaat.
 6. Elke gebruiker dient na te gaan of hij in orde is met eventuele burgerlijke verantwoordelijkheden, auteurs- en accijnsrechten voor zover zij van toepassing zijn.
 7. De gebruikte lokalen dienen terug vrij te zijn op het afgesproken tijdstip (in principe 6u 's morgens).
 8. Het materiaal mag nooit aan derden, voor gebruik buiten het centrum, worden uitgeleend.
 9. IN NALEVING VAN HET POLITIEREGLEMENT IS HET, TIJDENS FEESTEN EN VERGADERINGEN, VERBODEN VOERTUIGEN TE STATIONEREN OP DE TOEGANGSWEG NAAR DE INGANG VAN HET PAROCHIECENTRUM. Dit om hulpdiensten (brandweer/112/101 …) toegang te verlenen.
 10. Het parochiecentrum is een rookvrije ruimte. KB 13-12-2005 BS 22-12-2005.
 11. Versieringen mogen enkel bevestigd worden aan de daarvoor bestaande voorzieningen (planken rondom de zalen, haken in plafond en muren).
 12. Elke vereniging of gebruiker moet zelf instaan voor ev. dienst- en veiligheidspersoneel en dit op eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur van de zaal kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of vervreemding van voorwerpen. Het centrum is geen hotel en overnachten is verboden.

 13. AFVAL, EIGEN MATERIAAL, DRANKEN EN OPKUIS

 14. Alle vreemde voorwerpen moeten verwijderd worden, de inboedel gereinigd en op zijn plaats gelegd/gezet. ALLE afval moet door de gebruiker afgevoerd worden (eventueel op eigen initiatief en kosten een container bestellen). Leeggoed dat teruggehaald moet worden, wordt op de daartoe voorziene plaats gestapeld.
 15. De gebruiker zorgt ervoor om eigen materiaal, bereide goederen, voedingswaren, olie en vet terug mee te nemen.
 16. Bij het verlaten van de ruimten moeten deze minstens opgeveegd worden, keuken licht gedweild zodat mogelijks een volgende huurder (de dag erna) ze ongestoord kan gebruiken. Bij niet naleving wordt een som van de waarborg ingehouden. Het kuismateriaal bevindt zich onder de trap in de inkomhal naar boven. Er is ook een stofzuiger voorhanden.
 17. De gebruiker is vrij dranken te bestellen bij de handelaar naar zijn keuze. De leveranciers moeten in elk geval het leeggoed (en resterende drank) weghalen op het afgesproken tijdstip. Zeker als de dag nadien een andere gebruiker de ruimte(n) afhuurt.(zie kalender/bezetting) of nadat onderling afgesproken werd.

 18. SCHADE, BREUK, ONTVREEMDING, VERWARMING

 19. Voor gebroken of verdwenen voorwerpen, evenals voor beschadiging worden de kosten voor vervanging en/of herstelling aangerekend aan de gebruiker (Zie “Factuur”). Het spontaan meedelen van ev. breuk of schade helpt ons bij het tellen en nazicht.
 20. Al het materiaal wordt vóór en na het feest nagezien en geteld door de verantwoordelijke van de VZW belast met het bijhouden van de inventaris. Mogelijke breuk of schade wordt gemeld aan de boekhouder. Ook u als gebruiker mag dat spontaan doen.
 21. Wees energiezuinig in je eigen belang en dat van de gemeenschap: branders uitschakelen indien voldoende warmte aanwezig. Bij het verlaten van de zaal en ‘s nachts bij niet gebruik de verwarming uitschakelen. Zet enkel de radiators open welke nodig zijn. En op de gewenste stand: van 1 tot 5. Eventueel na opwarming terugdraaien op niveau : sterretje. De tellers lopen vanaf het moment van verhuring.

 22. OPZEGGING CONTRACT OF WIJZIGING DATUM

 23. In geval een contract wordt opgezegd:
  1. minder dan twee maanden voor de datum van de uitvoering, komt de helft van de huursom integraal, ten titel van conventionele schadevergoeding, ten goede aan de VZW
  2. meer dan twee maanden voor de datum van de uitvoering wordt een administratieve kost van 20 € aangerekend
  3. In geval van wijziging van datum wordt eveneens een administratieve kost van 20 € aangerekend

  FACTUUR

 24. De prijs wordt samengesteld uit:
  1. vaste kosten: gebruik infrastructuur en reiniging (1 dag = 24 uren vanaf 6u 's morgens). Elektriciteit en verwarming, water, wc-papier en klein (onderhouds)materiaal.
  2. eventuele schade en/of breuk en kosten ingevolge het niet naleven van dit reglement en/of de betalingstermijn. Deze kosten zullen worden afgehouden van de waarborg van 100 € of 500€.
  3. Toeslag. Wie voorbereidingen wil treffen in de grote of kleine zaal en/of keuken de dag voor deze gehuurd zijn of de dag nadien om op te ruimen, kan er terecht mits ze vrij zijn. Er zal dan een kleine toeslag gevorderd worden van 20 – 25 €/dag voor elektriciteit, ev. verwarming (via waarborg).
 25. De zaalploeg beslist autonoom over alle gevallen die in de afgesloten overeenkomst niet vernoemd zijn.
 26. Bij wijziging of indexatie zullen de nieuwe tarieven van toepassing zijn op alle nieuwe gebruiksovereenkomsten na de wijziging. Bestaande contracten die vallen na de wijziging behouden hun tarief van voor de wijziging.
 27. Het is noodzakelijk ook kennis te nemen van het volgende hoofdstuk: “Tips en aanwijzingen”

 28. De factuur wordt door de boekhouder per mail opgestuurd na ondertekening van de gebruiksovereenkomst. De huurder betaalt deze zo vlug mogelijk met vermelding van de gestructureerde mededeling.

  Na de activiteit wordt de waarborg (min ev. kosten) teruggestort (meestal creditfactuur).


  CONTACT
GROOTTE VAN DE LOKALEN
Elke ongeloorloofde manipulatie die tot beschadiging en reparatiekosten leidt, valt ten laste van de huurder.

FRITEUSE

Er zijn 2 bakken voorzien die elk 15 l (minimum) tot 17 l (max.) olie moeten bevatten. Na gebruik moeten deze geledigd en proper gemaakt worden. (Liefst niet meer heet!). De rooster in de bak kan naar omhoog gekanteld worden om onderaan proper te kuisen van bezinksel. Er is een plastiek darm voorzien om rechtstreeks in olievat te laten lopen.


BABYVERZORGINGSTAFEL

In de WC van de mindervaliden, bevindt zich een tafel voor het verzorgen van baby's. Gelieve na gebruik alles proper achter te laten en de tafel op te klappen.


BUITENVERLICHTING

Er is een aparte verlichting voorzien onder het afdak (fietsstalling) op 2 m hoogte aan de zijkant.De schakelaar staat vlak naast de lamp aan zijkant. Deze verlicht het afdak zelf + de toegang (van straat) naar de hoofdingang. (De laatste die weggaat schakelt deze lichten ook uit!)


Bij het verlaten van de zaal dient men er over te waken dat alle lichten binnen gedoofd zijn (ook WC’s). Teneinde niet in het donker te moeten zoeken om de sleutel op de buitendeur van de hoofdingang te steken blijft de verlichting onder de oversteek aan de buitendeur nog een 3 tal minuten branden! Erop letten dus dat binnen in de gang de schakelaar (links bij het binnenkomen) op “UIT’ staat !!


NOODUITGANGEN

Er zijn twee nooduitgangen in het parochiecentrum. (Zie de aangebrachte pictogrammen)

 1. Er is een nooduitgang in de KZ welke uitgeeft op de tuin van de pastorij (naast de kerk).
 2. Een tweede nooduitgang is voorzien op de zijkant van de GZ, tweede deur voorbij de bar. Deze is eveneens te bereiken via de traphal op het podium. Deze deur geeft uit op de speelplaats van de school.

Boven op het balkon is er ook nog een vensterdeur die eveneens als nooduitgang gebruikt kan worden maar deze geeft uit op het dak van de stooklokalen.


AFVAL

Alle afval dient door de gebruiker zelf verwijderd te worden. Van overheidswege en vanuit milieustandpunt wordt er op aangedrongen alles zoveel mogelijk te scheiden. (Etensresten voor dieren, plastiek, papier/karton, blik, glas enz…). Onder het afdak is een ruimte afgeschermd voor katten en honden om afval met etensresten tijdelijk (=hoogstens1 dag) onder te brengen. Op het kerkplein is een glascontainer voorzien voor wit en gekleurd glas (of flessen), waar u tijdens de dag (nachtrust niet verstoren!) het glas kunt in deponeren. Bij afrekening op dinsdagavond kunt u eventueel de laatste restafvalzakken meenemen. PMD-afval, papier en karton, … moeten steeds onmiddellijk meegenomen worden.


OPKUIS

De lokalen moeten in zindelijke staat achter gelaten worden na de activiteit. Meestal volstaat het om ze met een veegborstel uit te vegen. Maar, als er dranken of etenswaren zijn gemorst, moeten de vlekken met nat opgekuist worden. Daartoe is het nodige kuismateriaal beschikbaar in de ruimte onder de trap.

STOELEN EN TAFELS

De schikking van de tafels : 3 rijen van 11 in de zaal (met een tussenruimte van 1m , voor de opkuis) + 2 rijen van 6 op het podium en de stoelen : 14 stapels van 10 in de zaal na elke activiteit


De stoelen moeten per 10 op elkaar gestapeld worden. Voor het verplaatsen van zowel tafels als stoelen is een handige steekkar voorhanden, waarvan het draagvlak in de hoogte verstelbaar is naargelang van stoelen- of tafelvervoer. Dit beschermt de caoutchouen toppen, bespaart schroeven op de vloer en is vooral ergonomisch voor de rug. In de kleine zaal worden de tafels aan de zijkant gezet. Nooit tafels op elkaar (blad op blad !) plaatsen: is sletig en materiaalonvriendelijk indien nat/vochtig van afkuis.

In de GZ zijn 45 tafels (lichtgrijs) van 80 x 120 cm en 75 cm hoog.
In de KZ staan 18 tafels (bruin) van 70 x 110 cm en 74 cm hoog.
In het ganse complex zijn 307 stoelen (bruin en oranje) voorradig.

GEBRUIKSMATERIAAL

Er is een blauwe steekkar voor vervoer van stoelen en tafels. Men hangt gewoon de houder omhoog (tafels) of omlaag (stoelen). Er zijn 4 ladders voorradig van kort tot lang (dubbel).
Naast een steekkar is ook een handig karretje op 4 draaiwielen ter beschikking voor vervoer van allerlei gerief. In de keuken staan ter uwer beschikking: een bordenwarmer (200 stuks), een schotelverwarmer(bain-marie) evenals een diepvrieskist (groot) en kleine diepvriezer, 3 frigo's, een vuilzakhouder en 2 koffiezetapparaten(1 voor 55 tassen en 1 voor 100 tassen). Gebruik koffiezetapparaten: vullen met koud water, koffie in de filter (schijf bovenaan) doen en de schakelaar op "on" zetten. Hoeveelheden : 1 pakje voor 55 tassen en twee pakjes voor 100 tassen. De koffie is klaar na ongeveer 1 uur als het rode lampje brandt. Alles in de kasten en schuiven staat ter uwer beschikking, maar moet in dezelfde staat, op dezelfde plaatsen in dezelfde hoeveelheden achtergelaten worden. Achter de bar en in de ruimte naast de bar (GZ) zijn koelinstallatie en grote nieuwe frigo (1450 l) ter beschikking. Na gebruik uitkuisen en open laten staan voor verluchting en ontdooiing.
Voor een gemakkelijke toegankelijkheid van de hoofdingang is een hellend vlak voorzien (gehandicapten, rolstoelen, vervoerskar …).Een ladder en kruiwagen staan in de stookplaats naast hoofdingang. (Verwarming 1)Wij vragen dat u alle materialen en lokalen gebruikt ‘als een goede huisvader’ en met zin voor verantwoordelijkheid. Ze zijn er om met respect behandeld te worden.


BRANDVEILIGHEID

Er zijn 5 brandblusapparaten aanwezig in het PC: in de keuken, in de GZ, in de KZ, in de inkomhal en boven in de traphal. Ze zijn aan de muur bevestigd en dienen bij brandgevaar gebruikt te worden volgens de instructies erop vermeld. In de GZ is tevens een brandweerslang in de rode kast aan de muur (tegen inkomdeur). in de keuken is ook een branddeken voorzien aan het linker doorgeefluik.


BRANDVERZEKERING

De vzw Parochiale werken heeft een verzekering afgesloten tegen brand voor alle gebruikers van het PC. Als huurder of gebruiker hoef je dus geen aparte verzekering hiervoor te nemen.


GELUIDS- EN BURENOVERLAST

Gelieve ervoor te zorgen dat het geluidsniveau van de muziekinstallatie niet hinderlijk is voor de buren. Gelieve kinderen (ev. volwassenen) de straat bij avond niet te laten gebruiken als speelterrein, waardoor ballen of andere voorwerpen in de tuin van buren terecht komen met alle nadelige gevolgen van dien. Wildplassen in tuinen of tegen muren van kerk, parochiecentrum of buren of pesten, obscene gebaren of kwetsende uitspraken zijn oorzaak van burenlast. Voor zowel geluidshinder als andere overlast is de huurder aansprakelijk en kan er politioneel opgetreden worden. Hou buren dus liever te vriend.


WIFI

In het hele complex is WIFI beschikbaar. De code om toegang te krijgen is geafficheerd en zal regelmatig gewijzigd worden.


VOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

En in uiterste nood: contactpersoon: Charlie Eylenbosch, tel. 053/660475, GSM: 0488/985940.


elektriciteit en stopcontacten.pdf
elektriciteit stopcontacten 1e verdieping.pdf
huishoudelijk reglement.nov.pdf
GEBRUIKSOVEREENKOMST+engagementsverklaring 2022.pdf