SINT-REMIGIUS

Op deze pagina's kan u de geschiedenis van de parochie "Sint-Remigius" in Wambeek (gemeente Ternat) raadplegen. Deze parochie en haar kerk maken deel uit van de pastorale zone "De Kruik".
VERDERE PAGINAS

GESCHIEDENIS

HISTORIEK WAMBEEK

Wambeek is een zeer oude benaming; deze pagus (dorp) werd reeds in de 9de eeuw aangeduid. Diverse schrijfwijzen werden teruggevonden: Wambacem (877), Wambach (897), Wambecca cum ecclesia (1059), Wambeccha cum appendicio Nath (1112), Wambeca (1219), Wambeeck (Ferraris-kaart). Tot ver in de 11de eeuw bleef de abdij van Nijvel heer en meester in dit gebied. In 1111 treffen we hier de eerste maal een “van Wambeke” aan, namelijk Gosuinus. De eerste usurpator van Wambeek was Gerbodo, ridder van Wambeke, een heerschappij die einde 12de eeuw afbrokkelde. Later behoorde Wambeek tot het Hertogdom Brabant, de meierij van Rhode. Langs de hertogen van Brabant drongen de heren van Wezemael hier binnen. In de Rechtskeure van Wambeek (eerste helft 14de eeuw) worden de rechtsverhoudingen tussen de drie partijen geregeld, namelijk de hertogen van Brabant, de lokale heren van Wezemael en de abdij van Nijvel.

In het begin van de 14de eeuw treedt de familie ’t Serclaes van Brussel op de voorgrond. Met de Franse Revolutie verdween alle vorm van feodaliteit en leenstelsel en werd Wambeek ingelijfd bij het Departement van de Dijle. Door de fusie der gemeenten op 1 januari 1977 is Wambeek een deelgemeente van Ternat geworden.  Onze deelgemeente Wambeek heeft ongeveer 2850 inwoners. Wat is de etymologische betekenis van “Wambeek"? De oudst bewoonde lokaliteiten waren vaak gelegen in valleien, naast en om waterlopen. Wat “beek” betekent , hoeft verder geen uitleg: het is een smal stromend water, dat nog overal doorwaadbaar is. “Wam” heeft te maken met de toestand van het water. Het woord stamt af van het Germaanse “wana”, wat “ontoereikend” betekent. Een “wana-beek” (Wambeek) is een beek met weinig debiet. De naam voor de beek werd ook de eigennaam van het dorp. (samenvatting uit: Wambeek, bijdragen tot de geschiedenis - 1993 - uitgegeven door Davidsfonds Wambeek).

Ontstaan v/d parochie Wambeek

Uit deze drie voorrechten kon de moederkerk een bron van inkomsten halen, namelijk de offergiften. De bezittingen van de abdij van Nijvel, waaronder die van de villa Wambeek, werden in drie oorkondes vermeld: oorkonde op 9 juli 877 opgesteld door Karel de Kale, oorkonde van 26 juli 897 van Koning Zwentibald, oorkonde van 966 afgeleverd door Otto I. In 1122 is er melding van een altaar (kerk) te Wambeek (bisschop Odon van Kamerijk). In de decanale visitaties vanaf de 16de eeuw worden regelmatig gegevens opgesomd over de parochie en de kerk te Wambeek. (samenvatting uit: Wambeek, bijdragen tot de geschiedenis - 1993 - uitgegeven door Davidsfonds Wambeek)