SINT-JOZEF

Op deze pagina kan u meer informatie over de geschiedenis van de parochie "Sint-Jozef" in Sint-Katherina-Lombeek raadplegen. Deze parochie en haar kerk maken deel uit van de pastorale zone "De Kruik".
VERDERE PAGINAS

GESCHIEDENIS

DE OPRICHTING VAN DE PAROCHIE SINT-JOZEF

In 1932 was de totale bevolking van de gemeente St-Katherina-Lombeek gestegen tot 3095 zielen en had er zich, ver van het toenmalige parochiecentrum, in de omgeving van de Bosstraat en Essenehoek een nieuwe woonkern ontwikkeld. De inwoners hiervan bekloegen zich over de grote afstand (eene halve tot eene uur) en slechte wegen (aardemolenbaan) die zij moesten afleggen om hun zondagsplicht te vervullen. Zowel de gemeente als de provincie en de staat zagen de noodzakelijkheid in om een nieuwe parochiegemeenschap op te richten. Op 15 maart 1932 benoemde hulpbisschop Mgr. Van Cauwenbergh de onderpastoor van de parochie St.-Catharina, E.H. Frans De Hertog tot kapelaanstichter van de op te richten parochie. Kapelaan De Hertog diende zich weinig zorgen te maken om een geschikt terrein te vinden tot het bouwen van een kapel of hulpkerk. Een terrein gelegen op de top van de Bosstraat werd geschonken als het volbrengen van een goed werk, ook de financiering van de ruwbouw werd gedragen als het volbrengen van het goede werk. Intussen had het bisdom reeds kanunnik Lemaire (1921-1997), professor aan de KUL, verzocht om het plan op te stellen. 

Het prestigieuze project met een afzonderlijke klokkentoren werd later door kapelaan De Hertog zelf afgezwakt. De werken, die in de 2de helft van maart 1932 begonnen waren, gingen dank zij de hulp van vele handen met reuzenschreden vooruit. Aannemer Frans Van Camp uit Boom kon fier zijn over zijn verwezenlijking die reeds in december 1932 voltooid was. Op 18 december 1932 werd de kerk door Mgr. Van Cauwenbergh plechtig ingewijd.

DE AFHANKELIJKE DOCHTERPAROCHIE SINT-JOZEF

Nog vele jaren bleef de pas opgerichte hulpparochie afhankelijk van de moederkerk St.-Catharina. Deze hoofdparochie behield de volgende rechten: dooprecht, inzegeningen van huwelijken, de plechtige communie, het begrafenisrecht, enz... Vrij spoedig slaagde de parochie Sint-Jozef erin genoemde prerogatieven naar zich toe te halen; dit vanaf 1938. Was de hulpparochie in 1943 reeds tot een volwaardige kerkgemeenschap uitgegroeid, toch zou de erkenning als dusdanig nog jaren aanslepen.

DE ZELFSTANDIGE PAROCHIE SINT-JOZEF

Bij KB van 14 december 1960 werd de kapelanij tot een zelfstandige parochie bevorderd. Zo diende de kerkfabriek Sint-Jozef onmiddellijk opgericht te worden. In 1972 stond het bisdom de kerk Sint-Jozef met de daarbijhorende grond af aan de kerkfabriek.
Klik hier voor foto's van de bouw van de kerk